2011110713206782127ZRakXYE201402241393239971Z5zkaKer2011120213228180974VPV7k29201112021322817955N25kHeYa201111071320678405acjfAw2J2011120213228181958romWm1j201111161321433173jNKz8Pyv201111161321433008NS8TaAry201112021322818581NR94U4hT201111161321433058pIVgddsw201112021322818956GTv5McGQ

Hml- Haga Mölndal Lastbilcentral

HML skall vara ett självklart val som partner vid köp av transport och maskintjänster i Göteborgsregionen.

HML skall erbjuda moderna rationella lösningar inom all logistik samt vid varje tillfälle arbeta med ekonomi, miljö och kvalitet samt trafiksäkerhet för att säkerställa långsiktiga relationer mellan HML och deras affärspartner.

Vi tillämpar Alltrans 2007 vid transport, lagringsuppdrag och separata lyftuppdrag. För övriga speditionella tjänster tillämpas NSAB 2000 exkl. §§ 6, 20 samt försäkringsplikten enligt § 27 C3.

   


031-878110 

031-878150 

  
Avfallshantering Anläggning   


  
Distribution Kran/special                    
    
 031-878190                   031-878170