Asbest

Asbest är ett fibermaterial som numera är förbjudet att använda. Det bör inte blandas med andra avfallstyper eftersom allt material då kommer att klassificeras som asbest.

Förslag på avfallscontainer:
Asbest måste vara emballerat för att få transporteras därför föreslår vi att Ni beställer någon av våra täckta containrar.

Bredd 190 cm
Höjd 180 cm
Längd 400 cm

Observera att alla mått är ungefärliga