Renhållning/Container Göteborg/Mölndal

Hml´s renhållningsavdelning har ett brett utbud och stor kunskap för att hjälpa till med Er avfallshantering i Göteborg/Mölndal. Vi har avfallscontainer från 5 m3 upp till 35 m3 och flak för fylle eller liknande. I vårt sortiment finns även container för användning vid energiborrning och 8 m3 avfallscontainer speciellt anpassad för att lyftas med mobilkran.

Storsäckar är ett bra komplement vid både utforsling av material och vid avyttrande av diverse avfall inom Göteborg/Mölndal. Dom tar mindre plats och kan lyftas ut ur exempelvis en trädgård. Vi både säljer och distribuerar storsäck. Vi sköter din avfallshantering, vi har lång erfarenhet av återvinning och källsortering av avfall!

Vi har även tillstånd att transportera farligt avfall.

Direkttel: 031-878110

e-mail: renhallning@hmllbc.se