Avfallstyper

Asbest

Asbest är ett fibermaterial som numera är förbjudet att använda. Det bör inte blandas med andra avfallstyper eftersom allt material då kommer att klassificeras som asbest.

Förslag på avfallscontainer:
Asbest måste vara emballerat för att få transporteras därför föreslår vi att Ni beställer någon av våra täckta containrar.

Blandat avfall

Detta kan oftast liknas vid byggavfall som innehåller många olika fraktioner.
Blandat avfall får aldrig innehålla någon form av farligt avfall, exempelvis spillolja, färg eller andra kemikalier.

Förslag på container:
Vi föreslår att Ni beställer en container på 10 - 15 m3.
Vi har även större containeralternativ samt byggsäckar som passar bra till denna typen av avfall.

Brännbart

Brännbart avfall får endast innehålla material som kan förbrännas exempelvis frigolit, plast och skumgummi.

Förslag på avfallscontainer:
Vi föreslår att Ni beställer en container på 10 - 15 m3.
Vi har även större conatiner alternativ om Ni så önskar.
Föreligger brandrisk kan det vara bra att Ni istället väljer en täckt container.

Elektronik

Som elektronik räknas bland annat datorskärmar, mobiltelefoner, batteridrivna verktyg mm.

Till den här typen av avfall använder vi oss av skåpbil och ber er därför kontakta oss på distributionsavdelningen på tel: 031-878190

Farligt avfall

Som farligt avfall räknas bland annat bilbatterier, färgburkar, glödlampor, lysrör, kemikalier, kvicksilver, lösningsmedel, hår- och färgsprayburkar, kyl- och frysmöbler mm.

Till den här typen av avfall använder vi oss av skåpbil och ber er därför kontakta oss på distributionsavdelningen på tel: 031-878190

Gips

Gips får innehålla enstaka reglar av trä eller metall som inte kan separeras från gipset.
OBS! Gips får aldrig blandas med brännbart avfall då svavelinnehållet i gipset bidrar till miljöförstöring.

Förslag på container :
Vi föreslår att ni beställer en container på 10 - 15 m3.
Vi har även större conatiner alternativ om Ni så önskar.

Ris / Trädgårdsavfall

Till rent ris räknas förutom ris även julgranar, tunnare grenar och liknande material.
Till trädgårdsavfall räknas löv, gräs, mossa, sågspån mm.

Förslag på container :
Vi föreslår att Ni beställer en container på 10 - 15 m3.
Vi har även större container alternativ om Ni så önskar.

Schaktmassor

Detta materialet kan bestå av flera olika komponenter som betong, jord, kakel, tegel, takpannor, leca block och grus i kombination.
Dessa massor får inte blandas med andra materialslag eftersom allt material då kommer att klassificeras som en betydligt dyrare avfallstyp.

Förslag på avfallscontainer :
Schaktmassor ät tungt att hantera och därför föreslår vi att Ni beställer en container på 5 - 7 m3 eller ett schaktflak på 9 - 15 m3. OBS! Maxlast 16 ton!

Skrot

Den vanligaste formen av skrot är blandskrot, exempelvis maskin- och plåtdetaljer och olika sorters metaller.

Förslag på container:
Vi föreslår att ni beställer en container på 10 - 16 m3.
Vi har även större containeralternativ om Ni så önskar.

Trä

Till trä räknas allt material som är av trä, spik får lov att sitta kvar.
Trä som är impregnerat separeras från icke impregnerat. Exempel på impregnerat trä är bullerplank, altangolv, badbryggor, slipers mm.

Förslag på avfallscontainer:
Vi föreslår att Ni beställer en container på 10 - 16 m3.
Vi har även större container alternativ om Ni så önskar.

Vitvaror

Som vitvaror räknas tvättmaskiner, spisar och liknande.
OBS! Ej kyl- och frysmöbler!

Till den här typen av avfall använder vi oss av skåpbil och ber er därför kontakta oss på distributionsavdelningen på tel: 031-878190