Blandat avfall

Detta kan oftast liknas vid byggavfall som innehåller många olika fraktioner.
Blandat avfall får aldrig innehålla någon form av farligt avfall, exempelvis spillolja, färg eller andra kemikalier.
Däremot kan man blanda i gips i samma avfallscontainer, men då klassas hela avfallet om till blandat avfall med gips, vilket ger
en högre tippavgift.

Förslag på container:
Vi föreslår att Ni beställer en container på 10 - 35 m3.

Vi har även byggsäckar som passar bra till denna typen av avfall.

Bredd 190 cm
Höjd 250 cm
Längd 550 cm

Observera att alla mått är ungefärliga