Brännbart avfall

Brännbart avfall får endast innehålla material som kan förbrännas exempelvis frigolit, plast och skumgummi.

Förslag på avfallscontainer:
Vi föreslår att Ni beställer en container på 10 - 15 m3.
Vi har även större conatiner alternativ om Ni så önskar.
Föreligger brandrisk kan det vara bra att Ni istället väljer en täckt container.

Höjd: 180 cm
Längd: 340 cm
Bredd: 190 cm

Observera att alla mått är ungefärliga

Bredd 190 cm
Höjd 180 cm
Längd 400 cm