Farligt avfall

Som farligt avfall räknas bland annat bilbatterier, färgburkar, glödlampor, lysrör, kemikalier, kvicksilver, lösningsmedel, hår- och färgsprayburkar, kyl- och frysmöbler mm.

Till den här typen av avfall använder vi oss av skåpbil och ber er därför kontakta oss på distributionsavdelningen.

Rör det sig om förorenade schaktmassor, så räknas även detta till Farligt avfall. Kontakta anläggningsavdelningen, så hjälper dom till.