Gips

Gips får innehålla enstaka reglar av trä eller metall som inte kan separeras från gipset.
OBS! Gips får aldrig blandas med brännbart avfall då svavelinnehållet i gipset bidrar till miljöförstöring.

Förslag på container :
Vi föreslår att ni beställer en container på 10 - 20 m3.

Höjd: 180 cm
Längd: 340 cm
Bredd: 190 cm

Observera att alla mått är ungefärliga