Grustransporter och stentransporter

Med våra anläggningsbilar är vi även transportör åt de största krossanläggningarna i området kring Göteborg. Där bistår vi med bl.a. grustransporter och stentransporter. Detta samarbete gör att vi enkelt kan tillgodose Ert behov av alla de olika material som finns att tillgå. Vi har många olika typer av fordon med olika lastförmågor för att på ett smidigt sätt ordna t.ex. grustransporter.

Kontakta avdelningen för anläggning för information eller bokning av transport av grus och sten.