Ledning och administration

Kenneth Wageby
VD
031-7061176
mobil 0705-856611Lena Jeppsson
Ekonomichef
031-7061170
mobil 0761-185154

 

Ekonomiavdelning

Telefon: 031-878180
Fax: 031-7061198

Anna-Lena Nygren
031-7061168

Martin Eliason
031-7061167
mobil 0703-465110

Elisabeth Ljungberg
031-7061171

Hans Öisjöen
031-7061164
mobil 0735-342513Maria Morwing
031-7061173

Miljö, kvalitet, trafiksäkerhet och utbildningar

Heinz Martini
031-7061161
mobil 0703-465117