Schaktmassor

Detta materialet kan bestå av flera olika komponenter som betong, jord, kakel, tegel, takpannor, leca block och grus i kombination.
Dessa massor får inte blandas med andra materialslag eftersom allt material då kommer att klassificeras som en betydligt dyrare avfallstyp.

Förslag på avfallscontainer :
Schaktmassor är tungt att hantera och därför föreslår vi att Ni beställer en container på 5 - 7 m3 eller ett schaktflak på 9 - 15 m3.