Nyheter

 • 2020-11-11
  Rapportering Farligt Avfall

  Från den 1 november 2020 blir det krav för alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt handlar med farligt avfall att rapportera in de anteckningar som ska göras enligt

 • 2020-03-27
  Corona, ny info

  Som en följd av den fortsatta utvecklingen av Corona viruset har vi beslutat att begränsa kontaktytorna för vår personal. Det betyder att vi vill att personliga besök hos oss i möjligaste mån begränsa

 • 2020-03-12
  Corona

  Vårt förhållningsätt till Corona 2020-03-12 Vi på HML följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende Corona viruset och dess utveckling. Det innebär att om vi känner oss

 • 2018-10-16
  Vi har fått ett pris!

  Utmärkelsen 2018 - kategorin Mellanstora företag för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv.

 • 2016-09-05
  Vill du ha en miljövänligare transport ?

  Vi har sedan en tid HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) på vår anläggning i Mölndal. Skälet till det är att vi vill vara med och bidra till minskad påverkan av vårt klimat. Vår verksamhet påverkar ju in