Vill du ha en miljövänligare transport ?

2016-09-05

Vi har sedan en tid HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) på vår anläggning i Mölndal.
Skälet till det är att vi vill vara med och bidra till minskad påverkan av vårt klimat.

Vår verksamhet påverkar ju inte klimatet på ett positivt sätt, men vi gör vad vi kan för att dra vårt strå till stacken.
Vi investerar i den senaste motortekniken och nu kan vi också tillhandahålla den ur miljösynpunkt bästa dieseln.

Utsläpp av fossil CO2 (koldioxid) vid förbränning av diesel miljöklass 1 genererar 2,89 kg/liter.
Den diesel vi normalt kör på, Preem Evolution MK1 med 7 % iblandning av RME genererar 1,63 kg/liter.
Den HVO diesel vi nu har genererar 0,35 kg/liter.

Skillnaden mellan den diesel vi kör på idag och HVO är alltså 1,28 kg/liter bättre.
Om vi kör 5000 mil per år med en bil och har en förbrukning på 3 liter per mil så släpper vi alltså ut 19200 kg (5000 mil x 3 liter x 1,28 kg/liter) fossil Co2 mindre om vi kör på HVO. Bara på en enda bil!!!
Och vi har 200??..
Vi har valt att köra på Preems HVO diesel 100. Den är fri från såväl palmolja som PFAD som är en biprodukt från palmoljeproduktionen. Bakom denna produktion döljer sig skövling av regnskog.

Av alla våra tunga fordon kan vi idag köra ca. 90% på HVO, och vi blir bättre för varje bil vi byter ut.