Med anledning av fredagens händelse i Stockholm

2017-04-11

Att kapa lastbilar och använda dem i brottsligt syfte verkar bli mer och mer aktuellt.
Var varsamma och försiktiga när Ni lämnar Era fordon.
Det går ju inte alltid att vara i hytten men försök att hålla den låst eller vidta andra åtgärder som försvårar för obehöriga.
Det finns anledning att vara uppmärksam.

KW