Corona

Vårt förhållningsätt till Corona 2020-03-12

Vi på HML följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende Corona viruset och dess utveckling.
Det innebär att om vi känner oss sjuka så stannar vi hemma och om vi känner oss bra så går vi till jobbet.
Vi arrangerar inga möten i större grupper och dom av våra medarbetare som känner oro för att delta i möten och sammankomster respekteras självklart.
Vi följer naturligtvis rekommendationer om handhygien och övriga av myndigheterna utfärdade råd och krav.
Detta gäller såväl våra chaufförer som tjänstemän.

Såväl förare som tjänstemän frekventerar dagligen våra kunders arbetsplatser och där förhåller vi oss till respektive arbetsplats gällande regler.

Om virusets framfart fortsätter kan vi förvänta oss att en del av vår personal påverkas och att vår kapacitet begränsas.
Fn. förhåller vi oss till att våra kunders efterfrågan påverkas i motsvarande grad varför vi tror oss kunna upprätthålla erforderlig kapacitet.
En annorlunda fördelning av fordon än brukligt kan förväntas uppstå i sådana sammanhang och viss administrativ eftersläpning kan komma att ske.

Med en god kommunikation, samarbete och en god vilja kommer vi att göra allt vi kan för att kunna fullfölja våra åtaganden, stödja våra kunder och skydda vår personal.


Mölndal dag som ovan

Kenneth Wageby
VD