Corona, ny info

2020-03-27

Som en följd av den fortsatta utvecklingen av Corona viruset har vi beslutat att begränsa kontaktytorna för vår personal.
Det betyder att vi vill att personliga besök hos oss i möjligaste mån begränsas och att vi har uppmanat vår personal att undvika icke nödvändiga kund och övriga besök.
Kontaktuppgifter till vår personal finns på vår hemsida och för dom som ändock behöver besöka oss för att tex. lämna gods eller hämta material kommer samma uppgifter att finnas anslagna i våra lokaler.
Vår avsikt är att med succesivt anpassade åtgärder kunna fullfölja våra uppdrag och skydda våra medarbetare.

Mölndal dag som ovan
Kenneth Wageby
VD