Rapportering Farligt Avfall

Från den 1 november 2020 blir det krav för alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt handlar med farligt avfall att rapportera in de anteckningar som ska göras enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614) till ett nytt digitalt avfallsregister hos Naturvårdsverket.
Vi på Haga Mölndal Lastbilcentral hjälper er gärna med de registreringar som ni behöver göra för att följa den nya lagstiftningen.
Tjänsten kostar 260 kr + moms.