Renhållning

Anton Wigbring
031-7061190

Föräldraledig
Caroline Börjesson
031-7061174
0707231436

Markus Sternhede
031-7061193
0738162244

 

Anläggning

Tina Bergman
031-7061165
0703465170

Anna Svärd
031-7061163
0704619094

Ola Knutén 
Säljare
031-7061191
0763076075

Johnny Roldin
Säljare
031-7061197
0722385997

Kran & maskintransporter

Christer Berntsson
031-7061166
0703465114

Peter Krischausky
031-7061172

Emma Björklund
031-7061169
0706701051

Johan Knipehall
031-7061178
0761086781

 
 
 

Distribution

Stefan Carlsson
031-7061192
0736876914

Daniel Kristiansson
031-7061177
0704106122

Anita Pikkarainen
031-7061179
0703465111

Annika Palmgren
Säljare distribution / lager
031-7061160
0704106130