Skrot-avfall

Den vanligaste formen av skrot är blandskrot, exempelvis maskin- och plåtdetaljer och olika sorters metaller.

Förslag på avfallscontainer:
Vi föreslår att ni beställer en container på 10 - 20 m3.
Vi har även större containeralternativ om Ni så önskar.