Special

Vad det än är som behöver transporteras, så gör vi allt för att hitta bra och effektiva lösningar. Ett uppdrag vi har är att transportera hängande kläder från lager ut till butik. Då används bilar utrustade med klädstänger, där kläderna hängs under transporten.

Vi har bilar som är utrustade med ett takräcke, som är anpassat för att transportera långa master och rör.

Har du gods som är ömtåligt och oemballerat? Det är inga problem för våra chaufförer. Då tar vi med oss material ut , så att vi kan emballera och lastsäkra godset på rätt sätt.

Kontorsmaskiner, storköksutrustning och dyl, kan vi både transportera, avemballera, ställa på plats, montera och köra igång.
Sedan tar vi med returer och eventuellt emballage tillbaka.

Har du gods som verkar " krångligt"? Kontakta oss så kan vi gemensamt hitta en lösning