Trä avfallshantering

Till trä räknas allt material som är av trä, spik får lov att sitta kvar.
Trä som är impregnerat separeras från icke impregnerat. Exempel på impregnerat trä är bullerplank, altangolv, badbryggor, slipers mm.

Förslag på avfallscontainer:
Vi föreslår att Ni beställer en container på 10 - 25 m3.
Vi har även större container alternativ om Ni så önskar.

Höjd: 180 cm
Längd: 340 cm
Bredd: 190 cm

Bredd 190 cm
Höjd 250 cm
Längd 550 cm

Observera att alla mått är ungefärliga