Anläggning i Stor-Göteborg

Vår anläggningsavdelning här på HML är en av de största i Göteborg. Med denna storlek som grund och den personliga kontakt du får med vår transportledning, kan du känna dig trygg när du anlitar oss.
Vi förfogar över nästan alla olika typer av bilar eller kombinationer, som du som kund kan tänkas behöva.
Vad ni än behöver ha hjälp med så hör av er, så kan vi ta fram en kostnadseffektiv lösning för just dig!

Alla våra bilar har tillstånd att transportera både Farligt avfall och vanligt Avfall. Farligt avfall kan i det här fallet handla om förorenade schaktmassor. Läs mer om detta på sidan om avfallshantering.

Direkttel: 031-878150

e-mail anlaggning@hmllbc.se