031-87 81 10
Avfallshantering

031-87 81 50
Anläggning

031-87 81 90
Distribution

031-87 81 70
Kran / Special

HML - Haga Mölndal Lastbilcentral

Transport och Maskintjänster i Stor-Göteborg

HML skall vara ett självklart val som partner vid köp av transport och maskintjänster i Göteborgsregionen.

HML skall erbjuda moderna rationella lösningar inom all logistik samt vid varje tillfälle arbeta med ekonomi, miljö och kvalitet samt trafiksäkerhet för att säkerställa långsiktiga relationer mellan HML och deras affärspartner.

Istället för julklappar stöder vi i år Cancerfonden