Vi är Haga Mölndal Lastbilcentral

Vi på Haga Mölndals Lastbilscentral ser samarbeten som en styrka. Vi borde veta – eftersom hela vår affärsmodell bygger på förtroende och samarbete mellan över 70 olika åkerier och transportfirmor.

Tillsammans kan vi erbjuda ett brett utbud av transporttjänster – alltifrån anläggningstransporter och specialtransporter av besvärligt gods till avfallstransporter och maskintransporter. Tack vare styrkan och spetskompetensen hos våra medlemmar kan vi ofta lösa komplexa transportbehov med många olika delmoment på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.

Vi trafikerar främst Stor-Göteborg och Västra Götaland och utför regelbundet transporter på ställen som Kungälv, Partille, Borås och Mölndal. Vi utför självklart transporter utanför detta område också för att skapa en så smidig lösning som möjligt för våra kunder.

Vare sig du behöver transporttjänster för stora eller små försändelser, för tungt eller känsligt gods, eller för en akut eller planerad leverans, kan vi erbjuda en lösning som passar just dina behov. Kontakta oss för att lära dig mer om våra transporttjänster och hur vi kan hjälpa dig med din nästa transport.

HML är en ekonomisk förening som ägs till 100 % av sina 73 delägarföretag. Bland våra medlemmar finns en uppsjö av åkerier och transportfirmor som är specialiserade på transporttjänster inom framför allt bygg- och anläggningssektorn. Tillsammans förfogar vi över 250 fordon.

Vill du veta mer om oss?

Välkommen att höra av dig!

Över 80 års erfarenhet

VI har erbjudit transporttjänster i Göteborgsområdet under en lång tid. Lastbilcentralerna bildades under och efter andra världskriget. Anledningen var att man på ett mer rationellt sätt skulle kunna fördela den begränsade tillgången på bränsle och däck som rådde på den tiden. Mölndals Lastbilscentral bildades 1940 och Haga Lastbilscentral såg dagens ljus 1948.

För att på ett effektivare sätt kunna möta marknadens ökade krav på kvalitets- och miljöarbete, IT-utveckling samt allmänt ökad spetskompetens enades de bägge företagen om att slå sig samman genom en fusion.

År 1999 föddes HML – Haga Mölndal Lastbilcentral.

År 2005 kompletterades verksamheten genom att delägarna i före detta Samtrans lastbilscentral blev medlemmar i HML.

Besök oss

HML Center

På huvudkontoret på Kråketorpsgatan 22 i Mölndal arbetar närmare 30 personer med allt som rör vår verksamhet. Här kan vi erbjuda bland annat:

  • Uthyrning av både kontors- och lagerytor.
  • Omlastning, lagring, som distribution av gods.

Här finns också:

  • Lastbilsverkstad
  • Såifa-anläggning med Diesel, HVO och Ad blue
  • En superb lunchservering

Baggåkersgatan 5

HML Lager

På Baggåkersgatan 5 i Mölndal hittar du vårt lager, men även Vianor Däckverkstad och Yrkesförarcentrum i Göteborg.

Ruskvädersgatan 15

HML Mottagningsanläggning

På Ruskvädersgatan 15 i Göteborg har vi en mottagningsanläggning där vi tar emot schaktmassor, sten, asfalt och liknande. Här har vi även försäljning av material i Storsäck.