Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att uppfylla våra kunders krav på utförda transporter och maskintjänster samt leva upp till deras förväntningar. Vi vill bevara och ständigt förbättra vårt goda anseende som en seriös, tillförlitlig och högklassig leverantör av dessa tjänster.

 

Vi ställer följande grundläggande krav på alla våra tjänster:

  • Våra transport- och maskinuppdrag utföres enligt gällande lagar och avtal samt givna instruktioner.
  • Vi underhåller vår fordons- och maskinpark så att den alltid är i gott skick.
  • Vår försäljning regleras av Alltrans 2007, Allcont 2004 samt hyresvillkor för anläggningsmaskiner med förare, och utföres i enlighet med miljöpolicy och trafiksäkerhetspolicy för HML.
  • All personal skall arbeta med kvalitetsmålen för ögonen.
  • Nya medarbetare skall informeras om kvalitetspolicyn.
  • Orderhantering och ekonomifunktioner styrs genom organisationsplan, befattningsbeskrivningar och rutinbeskrivningar.

Kvalitetssystemet ska styra verksamheten och förebygga fel. Målsättningen ska vara att göra rätt från början så att vi ständigt minskar antalet fel och reklamationer.

 

Styrelsen för HML 14 augusti 2002